نظریه مشورتی در خصوص ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط

 

نظریه مشورتی در خصوص ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط

 

نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط، میزان وجه‌ التزام تا زمان صدور حکم اعسار است و دادگاه نمی‌تواند مبالغی که پس از صدور حکم بر عهده محکوم‌علیه قرار می‌گیرد را مبنای صدور حکم اعسار یا تقسیط قرار دهد.

 

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده