اخبار و مقالات

‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)
  ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)   مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱   با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸   متن pdf قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را از اینجا دانلود کنید   کتاب اول- در امور مدنی   کلیات   ماده ۱- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی …
ادامه مطلب

قانون تجارت

قانون تجارت
  قانون تجارت   مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)   دانلود رایگان فایل پی دی اف قانون تجارت   باب اول- تجار و معاملات تجارتی   ماده ۱– تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.   ماده ۲– معاملات تجارتی از قرار ذیل است:   ۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن …
ادامه مطلب

قانون مدنی

قانون مدنی
قانون ﻣﺪﻧﯽ. در اﻧﺘﺸﺎر و آﺛﺎر و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم. ﻣﺎده. 1. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ. ي ﻫﻤﻪ. ﭘﺮﺳﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ. ﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽشود...
ادامه مطلب

اخبار داغ