اخبار و مقالات

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
   نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه   شماره نظریه : 7/1403/280 شماره پرونده : 1403-168-280ک تاریخ نظریه : 1403/04/12 استعلام : در موارد تسلیم به رأی شدن محکوم‌علیه و یا حصول رضایت شاکی خصوصی، با توجه به سیاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که امری بوده؛ اما در ماده 483 قانون مزبور با عبارت «... در صورت اقتضاء ...» اختیاری به نظر می‌رسد، اعلام فرمایید که اعمال …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
  نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1403/149 شماره پرونده : 1403-88-149ح تاریخ نظریه : 1403/04/12 استعلام : وفق رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
  نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/760 شماره پرونده : 1402-168-760ک تاریخ نظریه : 1403/04/12 استعلام : 1- در جرم زنا، زانی بالای هجده سال و دارای شرایط احصان و زانیه بالغ زیر هجده سال است. با نگاه مستقل به هر یک، رسیدگی به اتهام زانی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به اتهام زانیه در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان است؛ اما …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/1020 شماره پرونده : 1402-53-1020ک تاریخ نظریه : 1403/04/12 استعلام : نظر به ابهام به وجود آمده در خصوص اخذ نظر بانک مرکزی در رابطه با میزان و ارزش ارز قاچاق و با توجه به ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در پرونده‌هایی که ارزی کشف نشده و صرفاً ادله الکترونیکی دال بر خرید و …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
  نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه   شماره نظریه : 7/1402/862 شماره پرونده : 1402-115-862ح تاریخ نظریه : 1403/04/10 استعلام : با توجه به حکم مقرر در در ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مبنی بر اینکه دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا تعیین مدیر تصفیه، بخشی از …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
  نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه   شماره نظریه : 7/1402/1181 شماره پرونده : 1181-76-1402ح تاریخ نظریه : 1403/04/05 استعلام : 1- چنانچه خریدار ملکی در قرارداد تعهد کند که ظرف یک هفته نسبت به میزان مشخصی از ثمن معامله چک صادر کند؛ اما از انجام تعهد خود استنکاف ورزد، آیا می‌توان او را الزام به صدور چک کرد؟ به عبارت دیگر، آیا تعهد بر صدور چک صحیح …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی درخصوص نحوه تعیین دیه جراحت‌های متعدد ناشی از اصابت گلوله‌های ساچمه

نظریه مشورتی درخصوص نحوه تعیین دیه جراحت‌های متعدد ناشی از اصابت گلوله‌های ساچمه
  نظریه مشورتی درخصوص نحوه تعیین دیه جراحت‌های متعدد ناشی از اصابت گلوله‌های ساچمه   جزئیات نظریه   شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۴۹ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۰۴۹ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۴/۰۵   استعلام   با توجه به مباحث مطروحه توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در خصوص جراحات حاصل از اصابت گلوله‌های ساچمه به اندام و نحوه تطبیق آنها با قانون مجازات اسلامی که گاه بر اساس معاینه مصدوم، …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی در خصوص ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط

نظریه مشورتی در خصوص ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط
  نظریه مشورتی در خصوص ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط   نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط، میزان وجه‌ التزام تا زمان صدور حکم اعسار است و دادگاه نمی‌تواند مبالغی که پس از صدور حکم بر عهده محکوم‌علیه قرار می‌گیرد را مبنای صدور حکم اعسار یا تقسیط قرار دهد.  
ادامه مطلب

نظریه مشورتی درباره مدرک تحصیلی متقاضیان استفاده از بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

نظریه مشورتی درباره مدرک تحصیلی متقاضیان استفاده از بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
  نظریه مشورتی درباره مدرک تحصیلی متقاضیان استفاده از بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا   مشخصات نظریه:   شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۴۴ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۹۷-۸۴۴ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱   استعلام:   در خصوص بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی که مقرر کرده است کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی باشند، پروانه وکالت دریافت می‌کنند؛ آیا …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی درباره نحوه تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری

نظریه مشورتی درباره نحوه تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری
  نظریه مشورتی درباره نحوه تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری نظریه شماره 7/1402/938 مورخ 1403/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه   شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۰۰-۹۳۸ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵   استعلام:   آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو

نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو
  نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو   جزئیات نظریه   شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۰۶ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۸-۴۰۶ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴     استعلام :   با عنایت به اینکه در بیمه‌نامه‌های مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت‌های مستقیم می‌باشند و …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی: مرکز وکلای قوه قضاییه جزء تشکیلات دولتی است

نظریه مشورتی: مرکز وکلای قوه قضاییه جزء تشکیلات دولتی است
  نظریه مشورتی: مرکز وکلای قوه قضاییه جزء تشکیلات دولتی است   جزئیات نظریه   شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۵ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۷۶-۱۲۰۵ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳   استعلام:   مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سابقاً به موجب آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رئیس محترم قوه قضاییه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به همین سبب سند مالکیت تمامی املاک و مستغلاتی که توسط مرکز خریداری شده …
ادامه مطلب

اخبار داغ