آرای قبلی دیوان عدالت اداری برای اشخاص با ادعای مشابه اجرا می‌شود

 

آرای قبلی دیوان عدالت اداری برای اشخاص با ادعای مشابه اجرا می‌شود

 

پایگاه خبری انتصار - رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا از ورود دعاوی تکراری به دیوان جلوگیری شود، گفت: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، باید آرای قطعی و قبلی دیوان برای اشخاصی که ادعای مشابه دارند نیز اجرا شود.

به گزارش انتصار به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری به تبصره ماده ۱۱ و ماده ۹۳ قانون جدیدالتصویب دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

 

ماده ۹۳(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

 

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ورود دعاوی تکراری به دیوان جلوگیری شود، افزود: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، اشخاصی که ادعای مشابه دارند باید آرای قطعی و قبلی دیوان برای آنها نیز اجرا شود.

 

ماده ۱۱ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می‌نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) – پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده