رد شکایت از مقرره الزامی‌بودن تزریق واکسن کرونا قبل از خدمت سربازی

 

رد شکایت از مقرره الزامی‌بودن تزریق واکسن کرونا قبل از خدمت سربازی

 

 رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره شکایت از مقرره تزریق واکسن کرونا قبل از خدمت سربازی

 

 شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۲- ۰۲۰۰۰۷۳ (۰۱۰۰۰۹۱- ۰۱۰۵۴۳۸)

 

*شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۸۶۲       تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

 

*طرف شکایت : سازمان نظام وظیفه و ستاد ملی کرونا

 

*موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به تزریق واکسن کرونا قبل از خدمت

 

گردشکار

 

*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان نظام وظیفه و ستاد ملی کرونا به خواسته اعتراض به تزریق واکسن کرونا قبل از خدمت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

 

متن مقرره مورد شکایت

 

ابلاغیه شماره ۰۱۱۴۲/۳۱۴۵/۲۲۱۵ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ ستاد کل نیروهای مسلح

 

۲- در خصوص همراه داشتن کارت دیجیتال تزریق واکسن در هنگام مراجعه به مراکز آموزش رزم مقدماتی، اطلاع رسانی مناسب به تمامی مشمولان وظیفه عمومی صورت پذیرد.

 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

 

با توجه به اینکه واکسن کرونا مجوز اضطراری داشته و در مرحله مطالعاتی قراردارد و اثرات بلند مدت آنها بر روی انسان به لحاظ علمی بررسی نشده و با توجه به اینکه قانونی در زمینه اجباری بودن واکسن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارم؛

 

پاسخ سازمان وظیفه عمومی ناجا

 

تزریق واکسن برابر ابلاغیه شماره ۰۱۱۴۲/۲۲۱۵ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ صادره از ستاد کل نیروهای مسلح صورت می گیرد و این ستاد تزریق ۲ دوز واکسن جهت اعزام به خدمت برای مشمولان دوره ضرورت را ضروری دانسته است و این سازمان را مکلف کرده در زمان ثبت درخواست اعزام به خدمت کنترل واکسیناسیون را انجام دهد؛

 

 نظریه تهیه‌کننده گزارش: 

 

مقرره مورد شکایت سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ابلاغیه به شماره ۰۱۱۴۲/۳۱۴۵/۲۲۱۵ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح است و مستقلاً حکم جدیدی وضع نکرده است و در نتیجه قابل طرح در هیأت عمومی نیست معذالک در صورتی که متضمن قاعده و الزام حقوقی باشد نظر به اینکه، الزامی بودن تزریق ۲ دوز واکسن، برابر مصوبات ستاد ملی کرونا صورت می گیرد و این ستاد همزمان با اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران در اسفند ۱۳۹۸ با هدف ضرورت اتخاذ تدابیر هم افزا و همگرایی دستگاه‌ها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری تشکیل شده است و این ستاد اختیار اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص اقدامات ضروری درباره مقابله با بیماری کووید-۱۹ از جمله تدابیر مذکور برای جلوگیری از شیوع بیماری را دارا بوده است بنابراین و صرف نظر از اینکه با توجه به تاریخ اعزام آیا رسیدگی به موضوع مورد شکایت هم اکنون منتفی شده است یا خیر، به نظر می رسد مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و رد شکایت پیشنهاد می شود.

 

تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی

 

*پرونده های کلاسه ۰۱۰۵۴۳۸ و ۱۰۰۰۹۱ با خواسته «اعتراض به شرط تزریق دو دوز واکسن کرونا برای اعزام به خدمت» در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:

 

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

 

نظر به اینکه الزامی بودن تزریق ۲ دوز واکسن، برابر مصوبات ستاد ملی کرونا صورت می گیرد و این ستاد همزمان با اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران در اسفند ۱۳۹۸ با هدف ضرورت اتخاذ تدابیر هم افزا و همگرایی دستگاه‌ها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری تشکیل شده است و اختیار اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص اقدامات ضروری درباره مقابله با بیماری کووید-۱۹ از جمله تدابیر مذکور برای جلوگیری از شیوع بیماری را دارا بوده است بنابراین مقرره مورد شکایت سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ابلاغیه به شماره ۰۱۱۴۲/۳۱۴۵/۲۲۱۵ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مغایرتی با قوانین ندارد لذا مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی

 

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده