قانون تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور

 

قانون تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور

 

مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی

 

قانون تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۰۳۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

 

قانون تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور

 

ماده واحده- در راستای تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و اجرای سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور سیاستگذاری، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای آموزش و پایداری ملی، مقاوم سازی زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور، تسهیل مدیریت بحران در برابر انواع تهدیدات دشمن و سلاح های نامتعارف نظیر هسته ای، الکترونیکی، زیستی، شیمیایی و رایانیکی (سایبری) و مدیریت پیشگیرانه در مقابل تهدیدات جدید و حصول اطمینان از آمادگی دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۷/۸ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ (سازمان پدافند غیر عامل کشور) با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می شود.

 

تبصره۱- کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیر عامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیر دولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت وارد شده به مجازات موضوع ماده (۵٧۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می شوند و چنانچه خسارتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ با مستنکف رفتار خواهد شد. تصویب و اجرای این قانون نافی وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های دیگر از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیباشد و در صورت بروز تزاحم، تصمیم کارگروه دائمی پدافند غیر عامل ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره ۲- اساسنامه سازمان، مشتمل بر اعضا، وظایف و اختیارات کارگروه دائمی، نحوه پشتیبانی و تأمین منابع سازمان و طرح های پدافند غیر عامل کشور، توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و برای تصویب به مقام معظم رهبری پس تقدیم می شود.

 

تبصره ۳- کلیه دستگاه های موضوع این قانون مکلفند در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیر ساخت های حیاتی، حساس و مهم خود و در اجرای این قانون، اعتبارات لازم را پیش بینی کرده و در قالب توافقنامه ای که بین سازمان پدافند غیر عامل کشور و دستگاه مربوط تنظیم می شود، هزینه نمایند. سازمان پدافند غیر عامل کشور بر اجرائی شدن مفاد توافقنامه فی مابین، نظارت نموده و گزارش عملکرد آن را باید هر سه ماه یکبار به کمیسیون حیاتی حساس وی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

تبصره ۴ – مسؤولیت اجرای پدافند غیر عامل در سطح ملی با رؤسای دستگاه های ذی ربط و در سطح استان ها با استانداران است. سازمان پدافند غیر عامل کشور (نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست ها، برنامه ها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیر عامل) را در دستگاه های موضوع این قانون بر عهده دارد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۳۰۲/۶/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

محمد باقر قالیباف قالیباف

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده