هنگام نوشتن سفته چه نکاتی را باید رعایت کرد

 

هنگام نوشتن سفته چه نکاتی را باید رعایت کرد

 

به گزارش انتصار، سفته یکی از متداول‌ترین اسناد تجاری است که در معاملات برای ضمانت از افراد دریافت می‌شود.

 

با وجود اینکه سفته کاربرد زیادی دارد و اغلب شهروندان از آن استفاده می‌کنند اما نکاتی دارد که کمتر فردی به آن توجه دارد برای نوشتن سفته باید نکات مهمی را مدنظر قرار داد و هنگام نوشتن سفته به آنها توجه کرد.

 

در زمان پر کردن سفته به هیچ عنوان هیچ قسمتی را برای تکمیل در آینده خالی نگذارید و هیچ قسمتی خالی نباشد چرا که ممکن است بعداً مجبور به پر کردن آن شوید و در رویه و رسیدگی‌های قضائی با مشکلات پیچیده‌ای مواجهه شوید؛ بنابراین وقتی سفته را به هر دلیلی می‌خواهید صادر کنید، همه قسمت‌های آن را پر کنید.

 

نکاتی که سند سفته را تبدیل به سند تجاری با قدرت‌ها و مزایای مندرج در قانون تبدیل می‌کند متعدد هستند که از جمله آن نام متعهد است یعنی شخصی که وجه سفته را پرداخت کند همچنین نام گیرنده وجه به عنوان شخصی که قرار است که وجه را دریافت کند نیز باید نوشته شود.

 

علاوه بر موارد گفته شده نوشتن مبلغ به عنوان مبلغی که بدهکار باید پرداخت کند و تاریخ سررسید به عنوان تاریخی که قرار است وجه سفته پرداخت شود و امضا یا اثر انگشت شخص صادرکننده سفته نیز حائز اهمیت است.

 

باید توجه داشت که مندرجات سفته به شخص صادر کننده آن باید منتسب شود، لذا امضا و اثر انگشت ضروری است.

 

با رعایت شرایط فوق، از تاریخ سررسید و در صورت عدم پرداخت وجه سفته، اگر ظرف ۱۰ روز سفته واخواست شود، طلب شما وصول خواهد شد.

 

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده