بازگشت ۱۹ هزار میلیارد تومان به بیت المال

 

بازگشت ۱۹ هزار میلیارد تومان به بیت المال

 

به گزارش انتصار به نقل از خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در راستای ایفای وظایف قانونی خود و صیانت از حقوق بیت‌المال و با توجه به اهمیت نظارت بر حسن انجام واگذاری‌ها و تطبیق فرآیندهای طی شده با قانون، بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصی سازی را در دستور کار قرار داد.

 

بررسی و یافته‌های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود.

 

بنابراین گزارش، فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذی‌صلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی به صورت من غیر حق تحصیل شده بود، صادر گردید.

 

همچنین درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضائیه رد و مختومه گردید تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده بطور قطعی محفوظ بماند.

 

در نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، ۵/۵ درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که بطور مشخص به نسبت ۲/۸ درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱/۷ درصد به شرکت سرمایه گذاری اهداف، ۰/۵ درصد به سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و ۰/۵ درصد به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت‌المال بازگشت.

 

این گزارش می‌افزاید؛ سازمان بازرسی ضمن تأکید به رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه اثرگذاری همچون نفت به عنوان پیشران اقتصادی کشور تاکید دارد که واگذاری‌ها می‌بایست با اهلیت سنجی واقعی و طبق مفاد و رویکرد و اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصی سازی صورت پذیرد تا همانگونه که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرموده اند اقتصاد مردمی شود.

 

گفتنی است به دنبال اقدام مجدانه سازمان بازرسی کل کشور، رئیس هیأت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی از اعضای هیأت رئیسه در پیامی خطاب به دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام کرد.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده