آغاز نظارت بر عملکرد صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار

 

آغاز نظارت بر عملکرد صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار

 

به گزارش انتصار خبرگزاری مهر، لطفعلی آذری سرپرست بازرسی امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشوربا اشاره به تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و صدور الکترونیکی این مجوزها گفت: بازرسی امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر بازرسی‌های امور از مهرماه سال جاری (۱۴۰۲) بررسی نحوه صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر عملکرد مراجع صدور مجوز را در قالب برنامه بازرسی کلان با راهبری این بازرسی امور و همکاری سایر بازرسی‌های امور در دستور کار دارد.

 

وی با اشاره به اینکه عملکرد مراجع صدور مجوز در حوزه اجرای این قانون به صورت مستمر مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرد، بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازه زمانی یک سال گذشته تا یکم شهریورماه امسال، در مجموع تعداد یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۳۶۰ درخواست از سوی متقاضیان در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد برای ۵۲۶ هزار و ۱۷۸ درخواست (۴۶ درصد) مجوز صادر شده و ۴۳۴ هزار و ۷۲۳ درخواست نیز حسب مورد یا از سوی مراجع صدور مجوز رد شده یا با انصراف درخواست از سوی متقاضیان مواجه بوده است.

 

سرپرست بازرسی امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بر اساس این آمار فرآیند بررسی تعداد ۱۲۱ هزار و ۵۸۴ درخواست از سوی مراجع صادرکننده مجوز با تأخیر مواجه شده، تأکید کرد: علاوه بر این در بازه زمانی یک سال گذشته، از مجموع ۵۲۶ هزار و ۱۷۸ مورد، مجوز صادر شده، تعداد ۲۵۲ هزار و ۳۳۰ مورد مجوزهای تأیید محور و مابقی ثبت محور بوده است.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده