مجازات رانندگی بدون گواهینامه چیست؟

 

مجازات رانندگی بدون گواهینامه چیست؟

 

به گزارش انتصار، رانندگی از جمله فعالیت‌هایی است که نیازمند مجوز است و مجوز آن نیز با دریافت گواهینامه صادر می‌شود.

 

برای صدور گواهینامه نیز باید کلاس‌های آئین نامه رانندگی و آموزش شهری طی شود و پس از قبولی در این کلاس‌ها گواهینامه برای فرد صادر می‌شود.

 

اما عده‌ای هستند که پیش از دریافت گواهینامه رانندگی خود یا در زمان ابطال آن اقدام به رانندگی می‌کنند که مطابق با قانون این کار جرم است و قانونگذار با هر فردی که بدون گواهینامه رانندگی کند برخورد خواهد کرد.

 

مطابق با ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد رانندگی کند برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد برای بار دوم به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

 

علاوه بر مجازات گفته شده در قانون مجازات اسلامی مجازات دیگری نیز برای رانندگی بدون گواهینامه تعیین شده است و مطابق با ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که راننده، بدون داشتن گواهینامه، رانندگی کند، وسیله نقلیه وی متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌شود.

 

اما در پاسخ به این سوال که اگر شخصی، گواهینامه خود را تمدید نکرده باشد آنگاه مجازاتش چیست باید گفت حکم جرم رانندگی بدون تمدید گواهینامه به معنای نداشتن گواهینامه آن نیست و در صورت عدم تمدید گواهینامه، صرفاً قانون گذار حکم به پرداخت جریمه داده است.

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده