درجه‌بندی واحدهای ثبتی برای تعیین محل اشتغال قبول‌شدگان آزمون سردفتری

 

درجه‌بندی واحدهای ثبتی برای تعیین محل اشتغال قبول‌شدگان آزمون سردفتری

 

درجه‌بندی واحدهای ثبتی برای تعیین محل اشتغال قبول‌شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

 

به گزارش انتصار ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۱ خواسته است تا مطابق جدول حوزه‌های ثبتی مندرج در سامانه ثبت من، در زمان حضور در جلسه اختبار محل انتخابی خود برای تاسیس دفترخانه را اعلام کنند.

 

بر این اساس، واحدهای ثبتی سراسر کشور به ۶ درجه تقسیم شده‌اند که هریک از داوطلبان بر اساس نمره کسب شده در آزمون تستی می‌تواند از میان واحدهای یک درجه، محل اشتغال خود را تعیین کند.

 

جدول تقسیم‌بندی داوطلبان بر اساس نمره اکتسابی در آزمون

 

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده