بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا در محکومیت فجایع اخیر جنگی بین غزه و رژیم اسرائیل

 

بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا در محکومیت فجایع اخیر جنگی بین غزه و رژیم اسرائیل

 

کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در واکنش به فجایع اخیر جنگی بین غزه و رژیم اسرائیل بیانیه‌ای منتشر کرد.

 

به گزارش انتصار به نقل از روابط عمومی اسکودا، متن بیانیه به این شرح است:

 

«حقوق بشر، حقوق تکلیف‌محور و جهان‌شمول است و تبعیض و استثنا برنمی‌تابد. اکنون صدای نحیفی که صلح و حقوق بشر را در جهان نمایندگی می‌کند با فضاسازی‌های قدرت‌ساخته و رسانه‌پرداز، در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته و در این رهگذر مشخص می‌شود که قدرت‌های سیاسی دغدغه و درد جهان بهتر و آرام‌تر را همچون همیشه ندارند. فارغ از هر امر سیاسی یا دینی و صرف‌نظر از قوم و قبیله و قبله و جغرافیا، گفتمان حقوق بشر در جهان چشم بر تکریم صلح و تامین امنیت انسانی به مثابه پیش‌نیاز تحفظ حق حیات و تحقق زیست شایسته برای تمامی انسان‌ها دارد.

 

حال با اخبار دهشتناکی که این روز‌ها منتشر شده و تصاویری که حکایت‌گر صحنه جنگی خانمان‌سوز بین غزه و رژیم اسرائیل است نمی‌توان بی‌طرفی و سکوت و انفعال را امری اخلاقی و انسانی دانست. آنچه این صحنه را مخوف‌تر می‌سازد ریشه‌های این تخاصم و ظلم جاری است که مردمان منطقه دهه‌هاست شاهد و ناظر آن هستند و جریاناتی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند سعی در وارونه‌سازی یا پنهان‌کاری آن دارند.

 

هنگامه‌ای است که باید آستین به خون جگر شست و در تاراج انسانیت مرثیه‌ای در مقیاس جهانی سرود. سزاوار نیست هیچ وجدان بیداری چشم بر نقض حقوق بشر و به خاک و خون کشیده شدن زن و کودک و غیر نظامیان ببندد و با مرزبندی‌های بی‌اعتبار و بشرساخته یا تفکیک‌های تبعیض‌بنیان دینی و جغرافیایی، این امر سترگ انسانی و اخلاقی را به محاق برد.

 

نقض حقوق بشر با هیچ توجیه و تفسیری قابل کتمان نیست. این امر بدین معنا نیست که ریشه‌های ظلم و بستر ستم سیستماتیک و مطول ذبح حقوق یک ملت را به بوته نسیان بسپریم. جا دارد از دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی و ارکان سازمان ملل بخواهیم که در برابر نقض حقوق بشر بی‌تفاوت نباشند و اهتمام ورزند تا جغد شوم جنگ، پیک آینده سیاه کودکان معصوم نباشد و آرامش و شادی در سایه عدالت و امنیت را از مردمان جهان دریغ نکنیم.

 

الزام حقوق بشر در سطح بین‌المللی با یک اجماع جهانی و نه سیاسی متصل بر وجدان مردمان جهان است. کانون‌های وکلای جهان در تعامل با نهاد‌های حقوق بشری و بین‌المللی از هر فرصتی برای اجماع‌سازی اثربخش و نه شعارزده بهره گیرند تا جهانی حقوق بشری‌تر را بسازیم.

 

کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران این فاجعه ناقض حقوق انسانی را محکوم می‌کند و همصدا با همه مظلومان و در کنار قربانیان نقض حقوق بشر، از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و کنشگران راستین حقوق بشر می‌خواهد برای جهانی بدون ظلم و تبعیض و توأم با برادری و مودت از همه ابزار‌های اثربخش خود بهره گیرند تا جنگ و خونریزی و ستم، تنها و تنها خاطره‌ای محبوس در کتب تاریخی و نه سرنوشتی پر تکرار و تراژدی پربسامد بر سر راه انبوهی از انسان‌های بیگناه باشد که فقط آینده‌ای بهتر را در تار و پود آرزو‌های خویش می‌پرورانند.

 

اشغالگری سرزمین فلسطین نیز در چشم آزادگان جهان هیچگاه عادی‌سازی نشده و حامیان حقوق بشر نمی‌توانند دادخواهی مظلومانه مردمی که مدت‌ها تحت ستم بوده‌اند را نادیده انگارند.

 

باری ما در این برهه با جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مواجهیم و شگفتا که در راستای پیشگیری از ماهیت خشونت‌آمیز چنین اعمالی که نقض شدید حقوق بشر تلقی می‌شود جهان برنمی‌خیزد! ایرانیان همیشه طرفدار مظلوم بوده‌اند و هرگز اعتقاد نداشته‌اند که هدف وسیله را توجیه می‌کند. در این راستا همیشه خشونت‌پرهیزی و سلم و صلح و رواداری را در نظام‌واره تاریخی خود ترویج کرده‌اند و اکنون نیز با پیشینه و تبار تاریخی خود به اطراف درگیر در این منازعه خونین، خشونت‌پرهیزی و تمکین به موازین حقوق بشری را یادآور می‌شوند. امید که در دادگاه کیفری بین‌المللی شاهد محاکمه و مجازات جانیان ناقض حقوق بشر فارغ از تبار سیاسی آن‌ها باشیم و برخورد‌های دوگانه با دشمنان حقوق انسانی برای همیشه از سپهر نظام تضمین حقوق بشر رخت بربندد.»

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده