منابع و مدرک تحصیلی لازم برای آزمون داوری و میانجی‌گری ۱۴۰۲

 

منابع و مدرک تحصیلی لازم برای آزمون داوری و میانجی‌گری ۱۴۰۲

 

پروانه داوری و میانجی‌گر به دو شیوه با آزمون و بدون آزمون به متقاضیان ارائه می‌شود.

 

به گزارش انتصار، اداره کل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از متقاضیان واجد شرایط دریافت پروانه داوری و پروانه میانجی گری (از طریق آزمون) دعوت به همکاری می نماید.

 

مهلت ثبت‌نام متقاضیان از ۲۳ مهر تا ۵ آبان ۱۴۰۲ از طریق سایت جهاد دانشگاهی به نشانی www.https://hrtc.ir است.

 

هزینه ثبت نام ۲۹۰ هزار تومان است و آزمون در ۲۶ آبان سال جاری برگزار خواهد شد.

 

لازم به ذکر است که آزمون دارای مصاحبه تخصصی است و کسب حد نصاب قبولی آزمون کتبی، ملاک پذیرش قطعی نیست.

 

شرایط عمومی داوطلبان

 

۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛

 

۲-  حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛

 

۳- داشتن سلامت جسمانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و عدم استفاده از مشروبات الکلی؛

 

۴- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان؛ (ملاک تاریخ اخذ کارت پایان/ معافیت از خدمت روز برگزاری آزمون می باشد.)

 

۵- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

 

۶- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

 

۷- داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی در رشته مورد تقاضا از دانشگاه های معتبر داخلی یا خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (ملاک تاریخ فارغ التحصیلی روز برگزاری آزمون می باشد.)

 

شرایط اختصاص داوطلبان با آزمون

 

مدارک تحصیلی لازم برای داوری عمومی

 

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های :

 

حقوق کلیه گرایش ها، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی و یا معادل آن سطح دو حوزه

مدارک تحصیلی لازم برای داوری تخصصی خانواده

 

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های:

 

علوم تربیتی همه گرایش ها، روان شناسی همه گرایش ها، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مددکاری قضایی، مطالعات خانواده، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده، جامعه شناسی (کلیه گرایش ها)، حقوق (همه گرایش ها)،  الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی،فقه و حقوق مذاهب اسلامی و یا معادل آن سطح دو حوزه

 

مدارک تحصیلی لازم برای میانجی گری

 

 داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های:

 

علوم تربیتی همه گرایش ها، روان شناسی (همه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مددکاری قضایی، مطالعات خانواده، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده، جامعه شناسی (کلیه گرایش ها)، حقوق همه گرایش ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی و یا معادل آن سطح دو حوزه

 

منابع آزمون داور عمومی

 

۱- حقوق مدنی

 

۲- حقوق تجارت (به جز مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)

 

۳- حقوق داوری

 

۴- آیین دادرسی مدنی

 

۵- فقه استدلالی

 

۶- اصول فقه.

 

 

منابع آزمون داور تخصصی

 

الف) برای داوطلبان در رشته های علوم تربیتی، روانشناسی (کلیه گرایش ها) مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده، جامعه شناسی؛

 

۱- روان شناسی رشد (دکتر منیژه کرباسی، انتشارات پیام نور)

 

۲- روان شناسی تربیتی (دکتر علی اکبر سیف، انتشارات پیام نور)

 

۳- مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (دکتر سیداحمد احمدی، انتشارات سمت)

 

۴- روان شناسی سلامت (کاترین ای سندرسون، ترجمه فرهاد جمهری و همکاران، انتشارات رشد)

 

۵- اختلال های رفتاری و هیجانی کودکی (حسین مرادی، حسن رضایی جمالوئی، انتشارات وانیا)

 

ب) برای داوطلبان حوزوی و رشته های حقوق (کلیه گرایش ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق جنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی و فقه و حقوق مذاهب اسلامی:

 

۱- حقوق مدنی

 

۲- حقوق تجارت (به جز مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)

 

۳-حقوق داوری

 

۴- آیین دادرسی مدنی

 

۵- فقه استدلالی

 

۶- اصول فقه

 

منابع آزمون داور میانجی گری

 

الف) برای داوطلبان حوزوی و رشته های حقوق (کلیه گرایش ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی و فقه و حقوق مذاهب اسلامی:

 

۱- حقوق جزای عمومی

 

۲- حقوق جزای اختصاصی

 

۳- آیین دادرسی کیفری

 

۴- قانون شوراهای حل اختلاف

 

۵- آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران.

 

ب) برای داوطلبان رشته های علوم تربیتی، روانشناسی (کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی:

 

۱- روان شناسی رشد (دکتر منیژه کرباسی، انتشارات پیام نور)

 

۲- روان شناسی تربیتی (دکتر علی اکبر سیف، انتشارات پیام نور)

 

۳- مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (دکتر سیداحمد احمدی، انتشارات سمت)

 

۴- روان شناسی سلامت (کاترین ای سندرسون، ترجمه فرهاد جمهری و همکاران، انتشارات رشد)

 

۵- اختلال های رفتاری و هیجانی کودکی (حسین مرادی، حسن رضایی جمالوئی، انتشارات وانیا)

 

۶- آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده