اضافه‌دریافتی خودروسازان به جیب مشتریان برگشت/ محکومیت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت متخلف

 

اضافه‌دریافتی خودروسازان به جیب مشتریان برگشت/ محکومیت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت متخلف

 

به گزارش تسنیم، شهرام محسنی؛ مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف یک شرکت خودروساز برای گرانفروشی نصب امکانات 2 هزار و 647 دستگاه خودرو رسیدگی کرد.

 

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس اعلام کارشناسی سازمان حمایت مواردی همچون کفی صندوق عقب، کفی سه‌بعدی و صندلی چرمی جزو ابتدایی‌ترین متعلقات خودرو بوده و نمی‌توان برای چنین قطعاتی هزینه مازاد دریافت کرد که متأسفانه شرکت خودروساز متخلف 98 میلیون و 100 هزار ریال به ازای هر خودرو از مشتریان دریافت کرده بود.

 

محسنی میزان گرانفروشی را در مجموع 259 میلیارد و 670 میلیون ریال اعلام کرد و افزود:  شعبه رسیدگی کننده با توجه به ارائه نکردن هیچگونه مستندی از رضایت مشتریان برای نصب قطعات و مطابق گزارش کارشناسی،  اتهام انتسابی را محرز و شرکت را با در نظر گرفتن سابقه تخلف به پرداخت 10 هزار و 387 میلیارد ریال جزای نقدی، ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف دوم و بازگرداندن مبالغ اضافی به خریداران خودرو در سال 1401 محکوم کرد.

 

به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت خودروساز، برابر قانون باید به مدت 6 ماه از دریافت هرگونه خدمات دولتی محروم می‌شد؛ اما برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای شعار سال، مجازات جایگزین پرداخت سه میلیارد و 172 میلیون ریال جریمه برای شرکت در نظر گرفته شد.

 

محسنی گفت: شعبه رسیدگی‌کننده همچنین مدیرعامل این شرکت را به عنوان شخص حقیقی به پرداخت 6 هزار و 491 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده