۱۴۳ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان امیدیه کشف شد

 

۱۴۳ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان امیدیه کشف شد

 

به گزارش انتصار به نقل از میزان رحمان بن سعید اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد مبارزه با قاچاقچیان و حاملین مواد مخدر، با رصد اطلاعاتی و بازرسی صورت گرفته از خوردوی عبوری نیسان، ۱۴۳ کیلوگرم تریاک کشف و در این رابطه سه نفر دستگیر شدند.دادستان امیدیه تصریح کرد: برای سه متهم در شعبه بازپرسی قرار تأمین کیفری صادر و برای تکمیل تحقیقات راهی زندان شدند.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده