باجه‌های الکترونیکی در شعبات اجرای اسناد رسمی راه اندازی می‌شوند

 

باجه‌های الکترونیکی در شعبات اجرای اسناد رسمی راه اندازی می‌شوند

 

به گزارش انتصار به نقل از قوه قضائیه، حسن بابایی در بازدید از ادارات چهارم و پنجم اجرای اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک سعادت آباد در تهران با بیان اینکه با راه اندازی باجه‌های الکترونیک در شعبات مراجعان می‌توانند به طور کامل در جریان رسیدگی به پرونده‌های اجرای اسناد رسمی خود قرار بگیرند گفت: آموزش فرآیند‌های کاری ادارات اجرا و به تبع آن تسریع و تسهیل در امور خدمت گیرندگان این بخش از دیگر مزایای راه اندازی باجه‌های الکترونیک است.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف اداره ثبت اسناد و املاک سعادت آباد، ضمن بررسی نحوه ارائه خدمات، به طور مستقیم به درخواست‌های برخی از مراجعین نیز رسیدگی کرد.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده