صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور

 

صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور

 

به گزارش انتصار به نقل از مهر ، در پی اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای اتخاذ تصمیم در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی موضوع، تعارض را محرز دانسته و اعلام کردند.

 

الف. تعارض بین آرای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ که هر دو در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، محرز است.

 

ب. با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «اقدامات هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیئت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیئت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است»، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دو استثنا مقرر در تبصره مذکور یعنی تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات در هیئت عالی نظارت استان صلاحیت ورود و اظهارنظر ندارد و با این وصف رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته اعتراض به رأی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به دلیل ورود به حوزه تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات، بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده