روایت وکلای حاضر در دادگاهی که متهم آن حین برگزاری دادگاه فوت کرد

 

روایت وکلای حاضر در دادگاهی که متهم آن حین برگزاری دادگاه فوت کرد

 

به گزارش انتصار به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، روز شنبه 12 آبان 1402 دادگاه رسیدگی به یک پرونده متهمی به نام سعید خادمی و دو متهم دیگر که به همراه وکلای خود در دادگاه انقلاب تهران حضور داشتند، برگزار شد، اما یکی از متهمان که بازداشت نبود و از منزل در دادگاه حضور پیدا کرده بود در صحن دادگاه حالش بد شد و با وجود انجام اقدامات درمانی فوت کرد.

 

برخی اظهارنظرها از دیر حاضر شدن پزشک مستقر در دادگاه انقلاب حکایت دارند که در همین مورد یک مقام مسئول در دادگاه انقلاب تهران با تشریح جزئیات اتفاق صورت گرفته در صحن دادگاه در مورد برخی اظهار نظرها مبنی بر دیر حاضر شدن پزشک مستقر در دادگاه انقلاب بر بالین مرحوم گفت: مطابق وقایع ثبت شده در صورتجلسه دادگاه متهم در ساعت 9 و 23 دقیقه با بدحالی مواجه می‌شود و براساس مستندات استخراج شده از فیلم دوربین‌های مداربسته دادگاه ساعت 9 و 28 دقیقه پزشک دادگاه انقلاب بالای سر مریض حاضر می‌شود. با شروع اقدامات پزشکی از طرف پزشک مستقر و همزمان با تماس با وی با اورژانس نیز تماس گرفته شده بود که مأموران اورژانس هم ساعت 9 و 38 دقیقه به محل رسیدند.

 

عسکری‌راد: برخورد قاضی بسیار خوب بود و جو دادگاه اصلاً متشنج نبود

 

سورا عسکری‌راد؛ وکیل مرحوم سعید خادمی درباره روند برگزاری دادگاه و اتفاقاتی که در جریان رسیدگی به پرونده موکلش در دادگاه رخ داد، گفت: در جلسه دادگاه سه متهم حضور داشتند که من و پدرم به عنوان وکلای سعید خادمی و دو وکیل دیگر نیز به عنوان وکلای دو متهم دیگر در دادگاه حضور پیدا کردند.

 

وی افزود: جلسه رسیدگی به پرونده موکلم در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد.

 

وی در رابطه با روز برگزاری دادگاه بیان کرد: برخورد قاضی، مدیر دفترشعبه 29 دادگاه انقلاب بسیار خوب بود و جو دادگاه اصلا متشنج نبود. قبل از شروع دادگاه چندین بار به موکلم تاکید کردم که قاضی شعبه 29 احکام سنگین صادر نمی‌کند و نسبت به حکم صادره نگرانی نداشته باشد.

 

عسکری‌راد اضافه کرد: در جلسه دادگاه موکلم نفر دومی بود که باید از خود دفاع می‌کرد. موکل قبل از پاسخ به سؤال دوم قاضی، حالش بد شد و بر زمین افتاد. پزشک مستقر دادگاه انقلاب بلافاصله در جلسه حضور پیدا کرد و اورژانس نیز به موقع رسید، ولی احیا فایده‌ای نداشت و متاسفانه موکلم فوت کرد.

 

حیدری‌منش: برخورد قاضی در دادگاه رسیدگی به پرونده مرحوم خادمی خوب بود

 

سید جمال‌الدین حیدری‌منش؛ وکیل پایه یک دادگستری و یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه سعید خادمی درباره روند برگزاری دادگاه اظهار کرد: گزارشی که در سایت خبرگزاری میزان منتشر شد تفاوتی با واقعیت نداشت. این جلسه دادگاه پس از دو بار تاخیر تشکیل شد و مرحوم سعید خادمی فشار و استرس زیادی را بابت این پرونده تحمل می‌کرد.

 

وی افزود: در جلسه دادگاه، قاضی پرونده برخورد مناسب و خوبی داشت و در جریان رسیدگی به پرونده پس از مطرح شدن سؤال از سوی قاضی، سعید خادمی دستش را به سمت کمرش برد و بیهوش شد.

 

حیدری‌منش اضافه کرد: پس از وقوع این اتفاق همزمان با پزشک دادگاه و اورژانس تماس گرفته شد. پزشک دادگاه با حضور بر بالین مرحوم اقدامات مقدماتی را انجام داد. از زمان برقراری تماس تا رسیدن اورژانس زمان معقولی بود. برخورد قاضی در دادگاه رسیدگی به پرونده مرحوم خادمی خوب بود.

 

مومن: مدیر دفتر و مجموعه شعبه اقدامات به موقعی را انجام دادند

 

علی‌اکبر مومن؛ وکیل پایه یک دادگستری یکی دیگر از وکلای حاضر در جلسه دادگاه سعید خادمی بود که درباره روند برگزاری جلسه دادگاه، اظهار کرد: جلسه دادگاه شنبه 12 آبان ماه حدود ساعت 9 صبح برگزار شد. زمانی که مرحوم سعید خادمی اظهارات خود را بیان می‌کرد به دلیل استرس و اضطرابی که داشت دچار شوک عصبی شود به طوری که ابتدا با دست کمرش را گرفت، نفسی کشید و چند کلمه‌ای صحبت کرد و سپس دستش را روی قلبش گذاشت.

 

وی افزود: پس از این موضوع وکلای این شخص، وی را روی روز زمین خواباندند و اول با پزشک دادگاه و سپس با اورژانس تماس گرفته شد، ابتدا پزشک دادگاه بر بالین سعید خادمی حاضر شد و فشارش را گرفت و در نهایت اورژانس رسید، ولی با وجود اقدامات پزشکی متاسفانه مرحوم فوت کرد.

 

مومن افزود: قاضی دادگاه در زمان وقوع حادثه شخصا پیگیری‌ها را انجام داد و با تلفن شخصی تماس‌های برقرار کرد، همچنین مدیر دفتر و مجموعه شعبه اقدامات به موقعی را انجام دادند.

 

وکیل پایه یک دادگستری درباره نحو برخورد قاضی در جریان جلسه دادگاه گفت: قاضی شعبه 29 دادگاه انقلاب برخورد خوبی با مراجعان دارد و اگر شخصی هم در دادگاه استرس داشته باشد با این نوع برخورد استرس وی از بین می‌رود.

 

این وکیل دادگستری اضافه کرد: قاضی در جلسه فقط دو سؤال از سعید خادمی پرسید و برخورد مناسبی داشت.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده