مجوز مجلس به سازمان پزشکی قانونی برای جذب پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی

 

مجوز مجلس به سازمان پزشکی قانونی برای جذب پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان پزشکی قانونی اجازه دادند نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام کند.

 

به گزارش انتصار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

 

بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۵ لایحه؛ سازمان پزشکی قانونی مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب کا (k ) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان، پس از أخذ مجوزهای قانونی از سازمان و در سقف اعتبارات مصوب و به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نماید.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده