سامانه استشهادیه الکترونیک راه اندازی شد

 

 

سامانه استشهادیه الکترونیک راه اندازی شد

 

قوه قضائیه در اقدامی جدید، از آبان ماه ۱۴۰۲ اقدام به راه اندازی سامانه ای تحت عنوان «سامانه استشهادیه الکترونیک» با هدف افزایش کیفیت اظهارات و استشهادیه های شهود و مطلعین، کرده است.

 

به گزارش انتصار،  قوه قضاییه با توجه به به چالش و نواقص های موجود در رسیدگی به امور قضایی، اظهارات خلاف واقع برخی شهود و مطلعین به عنوان یکی از عوامل مسبب تجدید و اطاله دادرسی، اشاره شده در سند تحول قضایی و در راستای بخشنامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ در خصوص حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی ها توسط شهود و مطلعین، به منظور افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین، ایجاد امکان ثبت الکترونیک مشخصات شهود/مطلعین را فراهم کرده است.

 

لذا این امکان بصورت خودکاربری با عنوان خدمت استشهادیه از طریق سامانه خدمات قضایی من فراهم گردیده است . در حال حاضر می توانید با مراجعه به درگاه my.adliran.ir نسبت به ثبت استشهادیه اقدام نمایید.

 

استشهادیه الکترونیک در چهار عنوان

 

در این خدمت جدید امکان ثبت استشهادیه در چهار عنوان استشهادیه اعسار از محکوم به، استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی، استشهادیه حصر وراثت، استشهادیه عمومی فراهم شده است.

 

همچنین هزینه این خدمت در سامانه خودکاربری شخص حقیقی، براساس تعرفه مصوب خدمات الکترونیک قضایی، مبلغ ۶.۴۰۰ تومان می باشد.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده