اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

 

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

ماده (۳) آیین ­نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ مورخ ۱۰/۴/ ۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می­ شود:

 

۱ـ در صدر جزء (۴) بند (د)، عبارت «دو سال سابقه تصدی پست­ های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا» الحاق می­ شود.

 

۲ـ در صدر جزء (۵) بند (د)، عبارت «سه سال سابقه تصدی پست­ های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا» الحاق می ­شود.

 

۳ـ در صدر جزء (۶) بند (د)، عبارت «چهار سال سابقه تصدی پست­ های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا» الحاق می­ شود.

 

 ۴ـ متن زیر به­ عنوان تبصره (۸) الحاق می ­شود:

 

تبصره۸ ـ افرادی که به عنوان شهردار انتخاب و منصوب شده ­اند، مشمول بند (د) این ماده با آخرین اصلاحات و الحاقات آن هستند.

 

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده