نظریه مشورتی درباره امکان اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی

 

نظریه مشورتی درباره امکان اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی

 

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

جزئیات نظریه

 

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۷۰۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۷۰۲ ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

 

سوال:

 

آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 

از آن‌جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده