دعاوی مالی زن علیه وراث شوهر در صلاحیت دادگاه خانواده است

 

دعاوی مالی زن علیه وراث شوهر در صلاحیت دادگاه خانواده است

 

اکثر قضات شعب خانواده دیوان عالی کشور دعاوی مطرح شده زوجه (زن) علیه وراث زوج (شوهر) متوفی را در صلاحیت دادگاه خانواده دانستند.

 

به گزارش انتصار به نقل از ایسنا، به منظور بررسی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، جلسه کارگروه تخصصی شعب خانواده دیوان عالی کشور با حضور روسای شعب در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ برگزار شد، در این جلسه قضات به بیان دیدگاه و نقطه نظرات خود پیرامون این ماده قانونی پرداختند.

 

در این جلسه قضات با طرح این سوال که رسیدگی به دعاوی مالی که زوجه علیه وراث زوج متوفی مطرح می‌کند در صلاحیت دادگاه خانواده است یا محاکم عمومی و حقوقی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

در نهایت پس از بحث و بررسی اکثریت قضات شعب خانواده دعاوی مطرح شده زوجه علیه وراث زوج متوفی را در صلاحیت دادگاه خانواده دانستند.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده