طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

 

طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

تاریخ اعلام وصول: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

 

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

 

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

 

مقدمه دلایل توجیهی

 

به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می شود.

 

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

 

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

 

ماده واحده- در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲/۲۳/ ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می گردد.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده