مجازات دسترسی غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی چیست؟

 

مجازات دسترسی غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی چیست؟

 

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ با اصلاحات بعدی در سه بخش و ۵۶ ماده به بیان رفتارهای مجرمانه ارتکابی از طریق رایانه و مجازات‌ها پرداخته است.

 

به گزارش انتصار به نقل از ایسنا، در فصل یک از بخش یک قانون جرایم رایانه‌ای (جرایم و مجازات‌ها) «جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی» بررسی شده است.

 

ماده ۱ این قانون که در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۱۳۹۹ اصلاح شده است مقرر می دارد «هر کس به طور غیرمجاز به داده‎‌ها یا سامانه‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده