معاون دیوان عالی کشور مأمور اجرای دستورالعمل ارزیابی اتقان آرا شد

 

معاون دیوان عالی کشور مأمور اجرای دستورالعمل ارزیابی اتقان آرا شد

 

به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، پیرو دستور رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان را مأمور اجرایی کردن دستورالعمل ارزیابی اتقان آرا قضائی کرد.

 

بر همین اساس معاون نظارت دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر عملکرد دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌ها، طی مکاتبه با رؤسای کل دادگستری استان‌ها، اعلام برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در زمینه اتقان آرا قضائی را خواستار شد.

 

رؤسای کل دادگستری‌ها در جهت ریشه یابی علل نقض آرا، باید در ۹ محور از جمله، نظارت بر اتقان آرا با بررسی پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون این دادرسی کیفری، علل نقض آرا محاکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان، علل تجدید اوقات بی مورد و برنامه ریزی برای رفع آن، علل اطاله دادرسی و برنامه‌ریزی برای کاهش آن، تعداد بازرسی‌های استانی، کاهش میانگین زمان رسیدگی، کاهش موجودی شعب، کاهش وارده و افزایش مختومه‌ها، برنامه عملیاتی خود را به معاونت نظارت دیوان عالی کشور اعلام کنند.

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده