بازگشت ساعت کاری محاکم به روال قبل از ماه رمضان

 

بازگشت ساعت کاری محاکم به روال قبل از ماه رمضان

 

با پایان ماه رمضان، ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق باز می گردد.

 

به گزارش اختبار، بنابر اعلام  محمد باقر الفت  – معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه – و با عنایت به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸، ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه پس از پایان ماه مبارک رمضان به روال سابق (ساعت ۷ صبح) بر می گردد.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده