نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی

 

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی

 

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اعلام کرد.

 

به گزارش انتصار، طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

 

_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده