موحدی‌کرمانی رئیس مجلس خبرگان شد

 

موحدی‌کرمانی رئیس مجلس خبرگان شد

 

آیت الله موحدی کرمانی به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.

 

به گزارش انتصار، آیت الله موحدی کرمانی با ۵۵ رای به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.

 

طبق آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، آیت الله موحدی کرمانی برای مدت ۲ سال رییس این مجلس خواهد بود.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده