نظریه مشورتی درباره مدرک تحصیلی متقاضیان استفاده از بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

 

نظریه مشورتی درباره مدرک تحصیلی متقاضیان استفاده از بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

 

مشخصات نظریه:

 

  • شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۴۴

  • شماره پرونده : ۱۴۰۲-۹۷-۸۴۴ح

  • تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

 

استعلام:

 

در خصوص بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی که مقرر کرده است کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی باشند، پروانه وکالت دریافت می‌کنند؛ آیا این بند افراد دارای لیسانس فقه و حقوق را نیز شامل می‌شود؟

 

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

 

از ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که این ماده دارندگان دانشنامه لیسانس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را هم‌ردیف دارندگان دانشنامه لیسانس حقوق به عنوان اشخاص واجد شرایط اخذ پروانه وکالت دادگستری معرفی کرده است؛ در مـاده ۴۶ آییـن‌نامه اجـرایی لایحه قانـونی استقـلال کانـون وکلای دادگـستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز به این حکم تصریح شده است؛ بر این اساس، دارندگان دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی که دیگر شرایط مندرج در بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی را دارند، می‌توانند وفق بند یادشده پروانه وکالت دادگستری اخذ کنند.

 

ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (اصلاحی ۱۳۷۳)

باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می شود:

د – کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده