آیین نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره های آموزشی تخصصی

 

آیین نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره های آموزشی تخصصی ابلاغ شد.

 

آیین نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره های آموزشی تخصصی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۰۹۵/۱۰۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

 

جهت دریافت متن کامل کلیک کنید

 

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده