مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی و جرائم بین المللی تشکیل می‌شود

 

مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی و جرائم بین المللی تشکیل می‌شود

 

معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی و جرائم بین المللی تشکیل می‌شود.

 

به گزارش انتصار، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دنبال موافقت معاون اول قوه قضائیه با پیشنهاد معاونت امور بین‌الملل، مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی و جرائم بین المللی در دادگستری استان تهران تشکیل می شود و ساختار و تشکیلات این مجتمع نیز ابلاغ شده است.
 

وی با بیان اینکه این مجتمع با هدف تمرکز، هماهنگی و تسریع در رسیدگی به جرائم و دعاوی دارای جنبه بین المللی تشکیل شده است، افزود: احقاق حقوق تضییع شده ایران و ایرانیان در اثر اقدامات کشورهای خارجی، حمایت از حقوق اتباع غیر ایرانی و تسهیل دسترسی آنها به مراجع قضایی تخصصی، ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت رسیدگی به موضوعات بین المللی، اتخاذ سیاست حقوقی و کیفری مناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به دعاوی دارای وصف بین المللی، ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه و اقناع افکار عمومی نسبت به جدیت نظام قضایی در رسیدگی به موضوعات ناقض حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی، اهم اهداف و ماموریت‌های این مجتمع قضایی است.
 

معاون امور بین الملل قوه قضائیه تصریح کرد: از مهمترین جرائمی که در این مجتمع به صورت تخصصی توسط قضات مجرب و متخصص در امور بین المللی رسیدگی خواهد شد، عبارتند از جرائم ارتکابی اتباع غیر ایرانی و شرکاء و معاونین آنها؛ جرائم اتباع ایرانی در خارج از کشور؛ جرائم ارتکاب یافته علیه اتباع کشورهای خارجی؛ جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب یافته و یا هواپیمای خارجی در مواردی که دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی دارند؛ جرائم مرتبط با ماموران سیاسی و کنسولی خارجی و علیه اماکن و اموال سیاسی و کنسولی؛ جرائم تروریستی که با حمیات کشورها و اشخاص خارجی ارتکاب می یابد؛ اجرای معاضدت های قضایی کیفری و جرائم قاچاق انسان و عبور غیر و مجاز از مرز.

 

غریب آبادی همچنین به امور حقوقی که در این مجتمع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت اشاره کرد و گفت: تضییع حقوق ایرانیان در عرصه های بین المللی؛ دعاوی موضوع قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۰؛ دعاوی موضوع قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶؛ دعاوی موضوع قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸؛ دعاوی موضوع قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹؛ اجرای معاضدت های قضایی حقوقی؛ دعاوی اتباع غیرایرانی؛ دعاوی موضوع ماده واحده قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹ و دعاوی موضوع ماده ۱ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵، از جمله امور حقوقی است که در این مجتمع رسیدگی می شود.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده