مصوبه مجاز بودن نیروهای مسلح به انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه برای پرداخت دیه و خسارت

 

مصوبه مجاز بودن نیروهای مسلح به انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه برای پرداخت دیه و خسارت

 

تصویبنامه درخصوص مجاز بودن نیروهای مسلح نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه داخلی به منظور پرداخت دیه و جبران خسارات کارکنان خود در قبال حوادث مرتبط با انجام وظیفه

 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 

وزارت امور اقتصادی دارایی – وزارت دادگستری

 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۳ به پیشنهاد شماره ۳۲۱۰/۰۲/۱۰۰/۴۰/۲۱۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) در مواردی که به موجب قانون، مکلف به پرداخت دیه و جبران خسارات کارکنان خود در قبال حوادث در ارتباط با انجام وظیفه هستند، مجازند برای پرداخت دیه و جبران خسارات مذکور نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه داخلی در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

 

معاون اول رئیس رییس جمهور

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده